close
مجتمع فنی تهران
آموزش هیروی Winter Wyvern

آموزش هیروی Winter Wyvern

آموزش وارکرافت,آموزش هیرو دوتا,آموزش هیرو وارکرافت,هیرو دوتا,لول هیروها,آموزش آیتم بندی هیرو,آموزش لول گیری هیرو ها,آموزش تخصصی دوتا و وارکرافت,
  اوراث از اول یک اژدهای اسکلتی نبود و توسط یک ساحر قدرتمند از نورثرند، بعد از مرگش توسط انرژی سرد حفظ شد. او تلاش می کند تا تابش و گرمای زندگی…