close
مجتمع فنی تهران
آموزش هیروی Guardian Wisp

آموزش هیروی Guardian Wisp

  مشخصات اولیه هیرو: 17+1.914+1.621+1.7SentinelDamage : 33-42Armor : 0MS : 295Attack Range : 525   اسکیل ها : Tether : HotKey T هیرو شما خودش را به یونیت یا هیروای که این لول را روی…