close
مجتمع فنی تهران
آموزش هیروی Goblin Techies

آموزش هیروی Goblin Techies

آموزش وارکرافت,آموزش هیرو دوتا,آموزش هیرو وارکرافت,هیرو دوتا,لول هیروها,آموزش آیتم بندی هیرو,آموزش لول گیری هیرو ها,آموزش تخصصی دوتا و وارکرافت,
مشخصات هیرو:Strength2 + 17Agility1.3 + 14Intelligence2.9 + 22 نکات مثبت:دارا بودن بالاترین مدت استان در دوتاقابلیت خودکشی در عین دمیج وارد کردن به حریفدارا بودن…