close
مجتمع فنی تهران
آموزش نقش هیروهای دوتا

آموزش نقش هیروهای دوتا

1: Carry: 1-1: Hard Carry:   قدرت این دسته از هیروها در اواخر بازی مشخص میشه؛ که بیشتر هیروهای agility هستن کارایی که باید انجام بدن: فارم کردن زیاد چه تو…