close
مجتمع فنی تهران
آموزش آیتم Sacred Relic

آموزش آیتم Sacred Relic

 آموزش آیتم Sacred Relic قیمت این آیتم 3800 گلد بوده و به هیروی شما 60 عدد اتک دمیج اضافه می نماید.با آیتمهای زیر ترکیب میشود: Abyssal…