close
مجتمع فنی تهران
آموزش آیتم Gloves Of Haste

آموزش آیتم Gloves Of Haste

 آموزش آیتم Gloves Of Hasteقیمت این آیتم 500 گلد بوده و 15 عدد اتک اسپید به هیروی شما اضافه می نماید.با آیتم های زیر ترکیب میشود:  Armlet…