close
مجتمع فنی تهران
آموزش آِیتم Orb Of Venom

آموزش آِیتم Orb Of Venom

 آموزش آِیتم Orb Of Venom قیمت این آیتم 275 گلد بوده و به هیروی شما قابلیت Posion (سمی) اتک اضافه می کند.این Poison برای 4 ثانیه…